LUKKO-TIIMI OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste päivitetty 24.05.2018


REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ
Lukko-Tiimi Oy (Y-tunnus 2325398-3) Unikkotie 3, 01300 VANTAA


YHTEYSHENKILÖ
Juha Koivu, Lukko-Tiimi Oy ( juha.koivu "at" lukko-tiimi.fi ) puh. 0207 639 450


REKISTERIN NIMI
Lukko-Tiimi Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterin tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi ja tunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Postitus, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
  • Palvelu ja käyttöasetukset
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.
Tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, tilauksista ja kaupoista
sekä niihin liittyvistä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava
tieto voi käsittää luottotietoja sekä muita vastaavia tietoja, joita kolmannet
osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDOT
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.


TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Lukko-Tiimi Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaaminen palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan avunantopyynnön.


REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Keräämme tiedot tietokantoihin jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan
joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


TIETOJEN TARKISTAMINEN, OIKAISU TAI POISTAMINEN

Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto
henkilötietojensa käsittelystä sekä oikeus pyytää rekistereistämme
henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai
epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme.
Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle

henkilölle.